کد ملی: 0791277925

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: سمیعی طلب

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0401677574

نام املاک: املاک سمیعی

تاریخ صدور پروانه: 1393/08/25

تاریخ انقضاء: 1394/08/25

آدرس: بومهن خیابان سپاه 24 متری بسیج جنب پلاک 16

فهرست