کد ملی: 0791282791

نام: رضا

نام خانوادگی: رجائی نیا

نام پدر: عباس

شناسه صنفی: 0428415116

نام املاک: املاک رجائی

تاریخ صدور پروانه: 1394/10/05

تاریخ انقضاء: 1399/10/05

آدرس: بومهن-بلوار امام -بلوار چمران-نبش چمران5-

فهرست