کد ملی: 0791286101

نام: مریم

نام خانوادگی: درفکی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0466010472

نام املاک: مشاور املاک یاران

تاریخ صدور پروانه: 1396/02/25

تاریخ انقضاء: 1401/02/25

آدرس: بومهن ، بومهن ، کوچه فرهنگیان ، خیابان شهید عباس زاهدی ، پلاک 238 ، طبقه همکف

فهرست