کد ملی: 0794169457

نام: احمد

نام خانوادگی: درفکی

نام پدر: ابوالقاسم

شناسه صنفی: 0466981731

نام املاک: کاکتوس

تاریخ صدور پروانه: 1398/12/19

تاریخ انقضاء: 1403/12/19

آدرس: بومهن - بومهن - خیابان شهید عباس زاهدی - بن بست اشراق - پلاک 50 - طبقه همکف

فهرست