کد ملی: 0794284191

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: نظریان اردیزی

نام پدر: رحمن

شناسه صنفی: 0467487314

نام املاک: مشاوره املاک نظریان

تاریخ صدور پروانه: 1400/01/28

تاریخ انقضاء: 1405/01/28

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت5 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 15 - طبقه همکف - واحد 2

فهرست