کد ملی: 0820145378

نام: بهروز

نام خانوادگی: سلمانی سه کنبد

نام پدر: حسینعلی

شناسه صنفی: 0467580196

نام املاک: املاک تابان

تاریخ صدور پروانه: 1400/04/08

تاریخ انقضاء: 1405/04/08

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز2 - میدان امام خمینی (ره) - بلوار خلیج فارس - مجتمع تجاری بهارستان - پلاک 231 - طبقه اول - واحد 75 -

فهرست