کد ملی: 0829253890

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: کاظم زاد

نام پدر: عبداله

شناسه صنفی: 0467367991

نام املاک: مشاور املاک تختی

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/01

تاریخ انقضاء: 1404/11/01

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه شهید سید میرزا داشخانه ای - کوچه 16 متری صنوبر - پلاک 55 - طبقه همکف

فهرست