کد ملی: 0829736468

نام: سیدحمزه

نام خانوادگی: شریفی

نام پدر: سيدحسين

شناسه صنفی: 0467370941

نام املاک: املاک شریفی

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/04

تاریخ انقضاء: 1404/11/04

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه یاسمن - خیابان شهدای بومهن (طلائی) - پلاک 313 - طبقه همکف

فهرست