کد ملی: 0829736468

نام: سید حمزه

نام خانوادگی: شریفی

نام پدر: سید حسین

شناسه صنفی: 0320415406

نام املاک: ندارد

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/07

تاریخ انقضاء: 1402/02/07

آدرس: بومهن خ طلائی مجتمع امیر کبیر واحد 37

فهرست