کد ملی: 0870395947

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: فلاح مطلق

نام پدر: غلامحسن

شناسه صنفی: 0407866271

نام املاک: مطلق

تاریخ صدور پروانه: 1388/07/25

تاریخ انقضاء: 1398/07/25

آدرس: دامداری فرآوردی - روستای کرشت - شهرک بهار طلائیه - خیابان علم و صنعت - خیابان زنده یاد حسین رمضانزاده - ساختمان دل آرام - پلاک 14 - طبقه همکف

فهرست