کد ملی: 0872261662

نام: منصور

نام خانوادگی: مهدی زاده کفاش

نام پدر: رضا

شناسه صنفی: 0192581774

نام املاک: کاندید

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/10

تاریخ انقضاء: 1398/05/10

آدرس: بومهن-پردیس-فاز1-خیابان فروردین جنوبی-خیابان نیایش-مجتمع صدف-طبقه همکف پلاک 6 0

فهرست