کد ملی: 0873013344

نام: احمد

نام خانوادگی: فلاح مطلق

نام پدر: غلامحسن

شناسه صنفی: 0409482567

نام املاک: صداقت

تاریخ صدور پروانه: 1399/02/09

تاریخ انقضاء: 1404/02/09

آدرس: امامزاده قاسم - روستای کرشت - شهرک بهار طلائیه - خیابان علم و صنعت - کوچه فرهنگ 2 - ساختمان آرین - پلاک قطعه 4 - طبقه همکف

فهرست