کد ملی: 0930601629

نام: محمدناصر

نام خانوادگی: وحدت

نام پدر: محمود

شناسه صنفی: 0466745385

نام املاک: املاک وحدت

تاریخ صدور پروانه: 1398/04/12

تاریخ انقضاء: 1403/04/12

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان دانش - خیابان دانش2 - پلاک 8 - طبقه همکف

فهرست