کد ملی: 1091414548

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: نوروزی آبادچی

نام پدر: محمدعلی

شناسه صنفی: 0467338989

نام املاک: املاک مرکزی 11

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/15

تاریخ انقضاء: 1404/10/15

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت7 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 16 - طبقه همکف - واحد 6

فهرست