کد ملی: 1092242589

نام: حسین

نام خانوادگی: حسومی موگوئی

نام پدر: درویش

شناسه صنفی: 0466567114

نام املاک: اسکان

تاریخ صدور پروانه: 1397/10/18

تاریخ انقضاء: 1402/10/18

آدرس: دامداری فرآوردی - روستای سیاهرود - شهرک بهار طلائیه - خیابان فاز یک شهرک طلائیه - خیابان پاساژ - طبقه همکف - واحد 18

فهرست