کد ملی: 1189193078

نام: حسن

نام خانوادگی: رشیدی مهرآبادی

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0467445163

نام املاک: مشاوره املاک رشیدی

تاریخ صدور پروانه: 1399/12/14

تاریخ انقضاء: 1404/12/14

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت8 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 98 - طبقه اول - واحد 10

فهرست