کد ملی: 1263466036

نام: سیدعلی رضا

نام خانوادگی: کرسوی کاشانی

نام پدر: سیدمحمد

شناسه صنفی: 0467380457

نام املاک: مشاوره املاک یونا

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/08

تاریخ انقضاء: 1404/11/08

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 18

فهرست