کد ملی: 1292093005

نام: سروش

نام خانوادگی: معمارزاده

نام پدر: سیف اله

شناسه صنفی: 0467470718

نام املاک: مشاوره املاک معمارزاده

تاریخ صدور پروانه: 1399/12/26

تاریخ انقضاء: 1404/12/26

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - بلوار فرهنگ - خیابان توحید - مجتمع تجاری 18 - طبقه همکف - واحد 9

فهرست