کد ملی: 1371655952

نام: رحیم

نام خانوادگی: حسین پور سعادتی

نام پدر: اکبر

شناسه صنفی: 0368157041

نام املاک: اذربایجان

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/22

تاریخ انقضاء: 1398/04/22

آدرس: میدان عدالت پاساژ ولیعصر 7

فهرست