کد ملی: 1378346300

نام: امید

نام خانوادگی: پزشک

نام پدر: عباس

شناسه صنفی: 0467294775

نام املاک: مشاوره املاک وفادار

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/22

تاریخ انقضاء: 1404/09/22

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت10 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 99 - طبقه همکف - واحد 4

فهرست