کد ملی: 1461406919

نام: حبیب

نام خانوادگی: علیزاده خواجه بلاغ

نام پدر: عارف

شناسه صنفی: 0437507776

نام املاک: علیزاده

تاریخ صدور پروانه: 1391/09/28

تاریخ انقضاء: 1401/09/27

آدرس: بومهن خ قریبی خ مهراب پشت آتش نشانی

فهرست