کد ملی: 1621299538

نام: قنبر

نام خانوادگی: علیزاده گوده کهریز

نام پدر: آواد

شناسه صنفی: 0467256429

نام املاک: املاک الماس شهر

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/24

تاریخ انقضاء: 1404/08/24

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - بلوار فرهنگ - خیابان سخاوت - ساختمان مجتمع تجاری 97 - طبقه اول - واحد 33

فهرست