کد ملی: 1671513169

نام: میرسیف اله

نام خانوادگی: شفیعی سیدبیگلو

نام پدر: میرمحمد

شناسه صنفی: 0466877507

نام املاک: مشاور املاک طاها

تاریخ صدور پروانه: 1398/09/13

تاریخ انقضاء: 1403/09/13

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه شهید حق وردیان - کوچه شهید حسین زبردست - پلاک 3 - طبقه اول

فهرست