کد ملی: 1671581717

نام: وکیل

نام خانوادگی: نوری

نام پدر: علی اصغر

شناسه صنفی: 0466847795

نام املاک: املاک نوری

تاریخ صدور پروانه: 1398/08/11

تاریخ انقضاء: 1403/08/11

آدرس: بومهن - بومهن - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان شهید چمران - طبقه همکف

فهرست