کد ملی: 1671732685

نام: امیرمحمد

نام خانوادگی: جهانپورنقرلو

نام پدر: جبار

شناسه صنفی: 0467076752

نام املاک: املاک امیر

تاریخ صدور پروانه: 1399/03/20

تاریخ انقضاء: 1404/03/20

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه آزادی - کوچه دلجو - پلاک 199 - طبقه همکف

فهرست