کد ملی: 1709710667

نام: محسن

نام خانوادگی: رسولی اسفنجانی

نام پدر: حمداله

شناسه صنفی: 0466885937

نام املاک: املاک عرفان

تاریخ صدور پروانه: 1398/09/20

تاریخ انقضاء: 1403/09/20

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز3 - خیابان آب انجیرک - جاده تهران دماوند - پلاک ندارد - طبقه همکف

فهرست