کد ملی: 1741788323

نام: فاطمه

نام خانوادگی: هاشمی نبی

نام پدر: فیروز

شناسه صنفی: 0467520068

نام املاک: املاک کارما

تاریخ صدور پروانه: 1400/02/28

تاریخ انقضاء: 1405/02/28

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز2 - خیابان گلستان 1 - بلوار ملاصدرا - مجتمع تجاری و اداری نیایش - طبقه چهارم - واحد 10

فهرست