کد ملی: 2061931601

نام: چنگیز

نام خانوادگی: پورعلیجان قمی

نام پدر: محمود

شناسه صنفی: 0467578251

نام املاک: کیمه

تاریخ صدور پروانه: 1400/04/07

تاریخ انقضاء: 1405/04/07

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 9 - آزاد راه تهران پردیس - بلوار شهید صیاد شیرازی - مجتمع تجاری تیکال - طبقه همکف - واحد 1

فهرست