کد ملی: 2093188910

نام: حسن

نام خانوادگی: طالبی

نام پدر: صفدر

شناسه صنفی: 0466489038

نام املاک: فرهنگ

تاریخ صدور پروانه: 1397/08/01

تاریخ انقضاء: 1402/08/01

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 6

فهرست