کد ملی: 2120417581

نام: محمود

نام خانوادگی: جهان تیغ

نام پدر: فقیر

شناسه صنفی: 0404927679

نام املاک: جهان

تاریخ صدور پروانه: 1389/04/26

تاریخ انقضاء: 1399/04/27

آدرس: پردیس پردیس فاز 1خ فروردین جنوبی خ سعدی مجتمع گلها طبقه همکف

فهرست