کد ملی: 2249791341

نام: مهدی

نام خانوادگی: کلاگر

نام پدر: محمدرضا

شناسه صنفی: 0467341430

نام املاک: کارشناسان مسکن ایرانیان

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/16

تاریخ انقضاء: 1404/10/16

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه حسینیه - خیابان شهید مسعود زاهدی - پلاک 211 - طبقه همکف

فهرست