کد ملی: 2592427333

نام: علیرضا

نام خانوادگی: صفرزاده گورابسری

نام پدر: گداعلي

شناسه صنفی: 0420637444

نام املاک: عدالت

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/14

تاریخ انقضاء: 1404/08/14

آدرس: سعیدآباد - روستای جاجرود - سعید آباد - کوچه گلها - خیابان گلستان - پلاک 74 - طبقه همکف

فهرست