کد ملی: 2594203297

نام: حاجیه

نام خانوادگی: مژدهی

نام پدر: حبیب اله

شناسه صنفی: 0466937565

نام املاک: املاک سفیر

تاریخ صدور پروانه: 1398/11/07

تاریخ انقضاء: 1403/11/07

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه پرستو - خیابان لوران - پلاک 45 - طبقه اول

فهرست