کد ملی: 2668102553

نام: رامین

نام خانوادگی: لطفی

نام پدر: محمدرضا

شناسه صنفی: 0467302885

نام املاک: مشاورین املاک مثبت

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/26

تاریخ انقضاء: 1404/09/26

آدرس: ناحیه صنعتی خرمدشت - روستای کرشت - خرمدشت - خیابان سوم غربی - جاده تهران دماوند - پلاک 674 - طبقه همکف

فهرست