کد ملی: 2739601956

نام: داریوش

نام خانوادگی: یکتامرد

نام پدر: محمدرضا

شناسه صنفی: 0467427987

نام املاک: املاک یکتا

تاریخ صدور پروانه: 1399/12/05

تاریخ انقضاء: 1404/12/05

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 9 - آزاد راه تهران پردیس - بلوار شهید صیاد شیرازی - مجتمع تجاری تیکال - طبقه همکف - واحد 5

فهرست