کد ملی: 2971733858

نام: علی

نام خانوادگی: مختاری آذر

نام پدر: مهدی

شناسه صنفی: 0467128259

نام املاک: اسپر لوس

تاریخ صدور پروانه: 1399/05/01

تاریخ انقضاء: 1404/05/01

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 9 - آزاد راه تهران پردیس - بلوار شهید صیاد شیرازی - مجتمع تجاری فرشته - طبقه همکف - واحد 35

فهرست