کد ملی: 3329863129

نام: جبار

نام خانوادگی: بابائی

نام پدر: شیرزاد

شناسه صنفی: 0404891782

نام املاک: بابائی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/21

تاریخ انقضاء: 1398/10/21

آدرس: بومهن شهید حق وردیان نرسیده به شهرک طلائیه سمت چپ

فهرست