کد ملی: 3621354794

نام: پرهام

نام خانوادگی: ناصح منش

نام پدر: محمدصادق

شناسه صنفی: 0467339668

نام املاک: املاک بزرگ فاز 8

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/15

تاریخ انقضاء: 1404/10/15

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 8 - بلوار امیرکبیر - بلوار ثامن - مجتمع ونوس - طبقه همکف - واحد 8

فهرست