کد ملی: 3800542196

نام: حسن

نام خانوادگی: شفیعی

نام پدر: عیوض

شناسه صنفی: 0466769914

نام املاک: املاک معلم

تاریخ صدور پروانه: 1398/05/10

تاریخ انقضاء: 1403/05/10

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز3 - خیابان دهخدا - خیابان معلم - مجتمع تجاری ویونا - طبقه دوم - واحد 36

فهرست