کد ملی: 3931802361

نام: فرزاد

نام خانوادگی: فرهادی

نام پدر: جواد

شناسه صنفی: 0467118582

نام املاک: نمایشگاه فرهادی

تاریخ صدور پروانه: 1399/04/23

تاریخ انقضاء: 1404/04/23

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه لاله دوم - کوچه تک - پلاک 66 - طبقه همکف

فهرست