کد ملی: 3934224172

نام: ناصر

نام خانوادگی: رحیمی زاده

نام پدر: حسين

شناسه صنفی: 0375275683

نام املاک: خانه ایده آل

تاریخ صدور پروانه: 1399/04/26

تاریخ انقضاء: 1404/04/26

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه یاسمن - خیابان شهید چمران - پلاک 14 - طبقه همکف

فهرست