کد ملی: 3960595050

نام: احمد

نام خانوادگی: جلالوند

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0437322743

نام املاک: جلاوند

تاریخ صدور پروانه: 1389/06/06

تاریخ انقضاء: 1399/06/07

آدرس: خرمدشت خ 35 متری بین خیابان 3و 4 غربی

فهرست