کد ملی: 3960595050

نام: احمد

نام خانوادگی: جلالوند

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0406914984

نام املاک: جلالوند

تاریخ صدور پروانه: 1389/06/06

تاریخ انقضاء: 1399/06/07

آدرس: بومهن خرمدشت خ 35 متری بین خیابانهای 3و4 غربی

فهرست