کد ملی: 3960918453

نام: کرم اله

نام خانوادگی: بحیرائی

نام پدر: اسداله

شناسه صنفی: 0367961581

نام املاک: املاک امین

تاریخ صدور پروانه: 1399/03/17

تاریخ انقضاء: 1404/03/17

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه اول - واحد 89

فهرست