کد ملی: 3962023399

نام: مرادحسین

نام خانوادگی: خیشوند

نام پدر: محمدحسين

شناسه صنفی: 0168848181

نام املاک: خیشوند

تاریخ صدور پروانه: 1399/02/13

تاریخ انقضاء: 1404/02/13

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه شهید حسین غنی - بلوار امام خمینی (ره) - پلاک 704 - طبقه اول

فهرست