کد ملی: 4011160318

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: محمدی بهزادیان

نام پدر: جعفرقلی

شناسه صنفی: 0403406415

نام املاک: قلی

تاریخ صدور پروانه: 1387/05/19

تاریخ انقضاء: 1397/05/18

آدرس: بومهن بلوار امام ره خیابان حاج منصور کوچه زیتون

فهرست