کد ملی: 4031754795

نام: محمد

نام خانوادگی: کاوشی اصل

نام پدر: شاولی

شناسه صنفی: 0467450331

نام املاک: املاک ایران ملک

تاریخ صدور پروانه: 1399/12/17

تاریخ انقضاء: 1404/12/17

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان شهید علی تمدن - بلوار سفیر امید - مجتمع تجاری اریکه پردیس - طبقه همکف - واحد 6

فهرست