کد ملی: 4131418657

نام: عبدالکریم

نام خانوادگی: ساکی

نام پدر: درویش

شناسه صنفی: 0409304960

نام املاک: افلاک

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/17

تاریخ انقضاء: 1398/12/18

آدرس: ناحیه صنعتی سیاهسنگ - روستای کرشت - سیاه سنگ - کوچه ابن سینا - خیابان اصلی سیاه سنگ - پلاک 219 - طبقه همکف

فهرست