کد ملی: 4160094244

نام: عاطفه

نام خانوادگی: نعمتی

نام پدر: مهدیقلی

شناسه صنفی: 0467345883

نام املاک: مشاوره املاک فراز

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/18

تاریخ انقضاء: 1404/10/18

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - بلوار فرهنگ - خیابان سخاوت - ساختمان مجتمع تجاری 97 - طبقه اول - واحد 35

فهرست