کد ملی: 4172023231

نام: رحمن

نام خانوادگی: حقیقی

نام پدر: فرهاد

شناسه صنفی: 0368776076

نام املاک: پایدار

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/04

تاریخ انقضاء: 1398/02/04

آدرس: فاز4 میدان فروس تجاری فردوس

فهرست